Náš tým

MUDr. Pavel Smrčka – lékař

Vystudoval v letech 1974-1978  Gymnasium J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích, dále v roce 1978 nastoupil na Pediatrickou fakultu UK Praha (dnes 2. LF UK Praha Motol), kterou dokončil v roce 1984. Od roku 1984 pracoval na  Dětském odd. Nemocnice Písek. V roce 1987 atestace I. stupně z pediatrie a v roce 1991 atestace II. stupně z pediatrie.
– 1991 – 1997 – zástupce primáře Dětského odd. Nemocnice Písek
– 1997 – 2000 – primář Dětského odd. Nemocnice Písek
– 2001 – atestace z alergologie a klinické imunologie
– 2002 až současnost – soukromá ordinace alergologie a klinické imunologie Písek a Vodňany
– 2004 až současnost – odborný zástupce pro klinickou imunologii u společnosti Synlab Czech s.r.o. pro laboratoře v Českých Budějovicích

Mgr.Lenka Bejticová – zdravotní sestra, ordinace  ve Vodňanech

Vystudovala SZŠ v Táboře, rok ukončení 1990. Po maturitě nastoupila do nemocnice v Dačicích, kde pracovala na operačních sálech, poté v Českých Budějovicích na anesteziologii. Od roku 2002 pracuje v naší ordinaci a na částečný úvazek v Agentuře Domácí péče. Je vdaná, má 3 syny.

Je registrovanou sestrou bez odborného dohledu v ČAS a pravidelně si doplňuje vzdělání v oboru.

Jana Modrovská – zdravotní sestra, ordinace v Písku

Vystudovala SZŠ v Písku, rok ukončení 1998. Pracovala na dětském odd. Nemocnice Písek , dále jako zdravotní sestra  v ordinaci praktického dětského lékaře v Písku. Je vdaná, má 1. dítě.

Je registrovanou sestrou bez odborného dohledu v ČAS a pravidelně si doplňuje vzdělání v oboru.